sobota, 21. november 2015

Dobrnič, na Dolenjskem

Dobrnič je naselje v Suhi krajini, na Dolenjskem. Nahaja se v občini Trebnje. In zakaj je kraj zanimiv? Poleg farne cerkve sv. Jurija, je v Dobrniču ohranjeno kar nekaj čudovitih hiš, zgrajenih v stilu podeželske arhitekture, visoko pritlične hiše s frčadami, za njimi pa so gospodarska poslopja. Foto sprehod skozi Dobrnič je slikovit in zanimiv.

Kulturni dom Dobrnič so obnovili in ga odprli leta 2008. Na zadnji strani ima stavba vklesano letnico 1929.
Pročelje Kulturnega doma Dobrnič krasi podoba misijonarja Friderika Barage. V domu je tudi spominska soba 1. kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze.
Spominska plošča na Kulturnem domu Dobrnič. V njem je bil 17. in 18. oktobra 1943 kongres Slovenske protifašistične ženske zveze
Dolenjska
Pritlična hiša s frčado, tipična podeželska arhitektura
Dolenjska
Gospodarsko poslopje
Dolenjska
Vaška idila
Dolenjska
Kalanova domačija v Dobrniču je bila zgrajena na začetku 19. stoletja, leta 1818. Danes je lepo obnovljena.
Dolenjska
Kalanova hiša je zgrajena v obliki črke L. Krajši trakt je podkleten, ima kamnite stopnice in čudovit arkadni hodnik.
Dolenjska
Gospodarsko poslopje. Spodnji del je zidan, zgornji pa lesen. Krasi ga leseni gank s stopnicami
Kamniti, polkrožni portal z letnico 1818
Dolenjska
Dobrnič v Suhi krajini, na Dolenjskem

Dolenjska
Šerakova domačija, Dobrnič 21, je bila zgrajena v drugi polovici 19. stoletja
Dolenjska
Lesen, pravokotni portal Šerakove hiše v Dobrniču
Dolenjska
Pritlična, kamnita hiša z rizalitom in frčado, v srednjem delu. Žal je hiša zapuščena
Slovenija
Dvoriščna stran Šerakove hiše v Dobrniču

Dolenjska
Gospodarsko poslopje Šerakove domačije
Dolenjska
V Dobrniču, lahko žena, brez slabe vesti, pove možu, da gre h lubčku :) Gostilna Pr'lubčku, v hiši, ki ima na kamnitem portalu letnico 1886. in veliki črki AK, prav tako kot portal na Kalanovi hiši


Povezano: Cerkev sv. Jurija v Dobrniču

Jurjeva domačija

Baraga, misijonar iz Male vasi

Vir: Register nepremične kulturne dediščine

Ni komentarjev: