sreda, 29. marec 2023

Franc Jelovšek in barok na Skaručni

Skaručna je manjše, razpotegnjeno naselje v občini Vodice. Leži med cesto Šmartno pod Šmarno goro - Vodice in potokom Poljšek. Na drugi strani ceste so širna polja in travniki. Vse to lepo uokvirijo Kamniške Alpe. Iz Ljubljane se na Skaručno lahko zapeljemo z avtobusom številka 60.

Majhna Skaručna ima veliko znamenitost. Baročno cerkev sv. Lucije, ki jo je konec 18. stoletja posvetil ljubljanski škof Ernest Amadej grof Attems. Cerkev se ponaša s čudovitimi freskami, ki jih je leta 1748. ustvaril slovenski baročni slikar iz Mengša, Franc Jelovšek. Na kupoli prezbiterija lahko spremljamo zgodbo zmagoslavja sv. Lucije. Kupola osmerokotne ladje pa govori zgodbo mučeništva sv. Lucije.

Velikonočni potres leta 1895. je cerkev in freske močno poškodoval. Freske v prezbiteriju sta popravila brata, slikarja Alojzij in Pavel Šubic, v ladji pa Matej Sternen.

Če v Googlov iskalnik vnesemo Skaručna, se na prvih mestih izpiše gostilna Skaručna. Če je res tako dobra, kot pravijo, ne vem. Ob mojem obisku je bila zaprta. Pa kdaj drugič. Vsekakor je bil obisk mirne z naravo obdane vasice in lepo ohranjeno sakralno dediščino, navdihujoč in odličen za sproščen sprehod.

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna. Na začetku vasi je kamnito kužno znamenje s konca 17. stoletja.

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna. Polja, kozolci in gozd. Tudi Kamniške Alpe so čudovite.

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna, staro vaško jedro. Leži ob cesti Šmartno pod Šmarno goro - Vodice.

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna. Iz hiše na zgornji fotografiji, na desni strani ceste.

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna. Znana gostilna, ki si je nadela ime kraja in Klub gurmanov Skaručna.

Slovenija, Skaručna, Vodice
Ob gostilni Skaručna majhna etnološka zbirka na prostem.

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna

Slovenija, Skaručna, Vodice

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna. Kronice ali pomladanski veliki zvonček.

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna. Pritlična, obcestna hiša s frčado in dvokapno streho iz sredine 19. stoletja.

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna. Obnovljeno znamenje s štirikapno streho ob romarski poti do cerkve sv. Lucije

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna. Baročna cerkev sv. Lucije, župnišče in mežnarija. V župnišču je do leta 1903 domovala Ljudska šola. Takrat je bila stavba še pritlična.

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna. Zunanjost cerkve sv. Lucije krasi freska velikanka s podobo sv. Krištofa. Leta 1890. jo je naslikal slovenski slikar Matija Koželj. Rodil se je 7. februarja 1842. v vasici Vesca blizu Skaručne.

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna. Nekdanja mežnarija in vodnjak

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna. Staro znamenje in novi vrtec

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna. Cerkev sv. Lucije, kot jo vidimo danes, je iz leta 1745. Načrt za novo in večjo cerkev je izdelal stavbenik in arhitekt Candido Zulliani. Rojen 4. januarja 1712. v Trstu. Umrl je v Ljubljani, 24. maja 1769.

Slovenija, Skaručna, Vodice
Potok Poljšak izvira na Skaručni. V sosednji vasi Povodje se združi s potokom Dobrava. Med Šmarno goro in Rašico se izlijeta v potok Gameljščica. Ta se nedaleč stran izlije v reko Savo.

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna. Raca mlakarica uživa ob potoku Poljšak.

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna. Čas žafranov.
Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna, cerkev sv. Lucije. Enoladijska cerkev z osmerokotno ladjo in kvadratnim prezbiterijem.

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna, cerkev sv. Lucije. Leta 1748 je cerkev poslikal slovenski baročni slikar Franc Jelovšek. Leta 1895. je potres poškodoval cerkev, kot tudi kipe in freske. Freske na oboku prezbiterija, ki prikazujejo zmagoslavje sv. Lucije, sta popravila slikarja Alojzij in Pavel Šubic.

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna, cerkev sv. Lucije. Stranski baročni oltar sv. Mihaela

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna, cerkev sv. Lucije. Obok osmerokotne ladje je baročni slikar Franc Jelovšek, poslikal s prizori mučeništva sv. Lucije. Ti so oštevilčeni in opremljeni z nemškimi verzi.

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna, cerkev sv. Lucije. Veliki baročni oltar je iz leta 1749. Posvečen je sv. Luciji. Ob njej so sv. Agata, sv. Uršula, sv. Neža in sv. Apolonija, mučenke iz začetka krščanstva. Vrh oltarja krasi Marijino kronanje,

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna, cerkev sv. Lucije

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna, cerkev sv. Lucije. Franc Jelovšek (4. oktober 1700. Mengeš - 31. maj 1764. Ljubljana)

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna, cerkev sv. Lucije. Orgle

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna, cerkev sv. Lucije. Sv. Lucijo skušajo zažgati 😢

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna, cerkev sv. Lucije. Stranski baročni oltar sv. Jožefa z družino

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna, cerkev sv. Lucije. Rokokojska prižnica z reliefom Jezusa in Samarijanke je nastala v drugi polovici 18. stoletja.

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna, cerkev sv. Lucije. Križani v spomin na sv. misijon iz leta 1961.

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna, cerkev sv. Lucije. Marijino kronanje, na vrhu velikega oltarja in čudovita baročna freska Franca Jelovška posvečena zmagoslavju sv. Lucije.

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna, cerkev sv. Lucije. Zgodba o življenju in smrti sv. Lucije, ki se je rodila na Siciliji.

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna, cerkev sv. Lucije. Obok ladje, baročni slikar iz Mengša Franc Jelovšek in baročna freska Mučeništvo sv. Lucije. Sv. Lucija je živela v času cesarja Dioklecijana, na Siciliji. Legenda pravi, da si je iztaknila oči, da bi tako odgnala snubca, saj se ni želela poročiti, temveč ohraniti vero in devištvo. Sv. Lucija je zavetnica slepih in slabovidnih. 

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna, cerkev sv. Lucije. Manjši oltar posvečen sv. Mariji Kraljici.

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna, cerkev sv. Lucije. Votivna podoba sv. Lucije. Najstarejša ohranjena tabelna slika slikarja Matije Koželja. Ustvaril jo je po baročni podobici iz druge polovice 18. stoletja. 

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna, cerkev sv. Lucije. Križev pot je naslikal Josip Marsche, na Češkem. Domači baročni slikarji niso bili navdušeni nad uvoženimi slikami.

Slovenija, Skaručna, Vodice
Skaručna, nasvidenje 😊
Vir:
zupnija-vodice.rkc.si/skarucna
Dediščina ljudi in krajev, Zbornik občine Vodice, 2020
Register NKD
Wikipedia