Prikaz objav z oznako Socerb. Pokaži vse objave
Prikaz objav z oznako Socerb. Pokaži vse objave

ponedeljek, 15. april 2019

Koštabona, uspavana lepotica

Koštabona je vasica v Šavrinskem gričevju, v zaledju Kopra. Strnjeno staro vaško jedro, s kamnitimi istrskimi hišami je videti kot uspavana lepotica. Ob našem obisku so bile slikovite, ozke ulice prazne. Žive duše nismo srečali, samo prijaznega koker španjela, ki si je želel družbe, in se nas je zelo razveselil. Nismo imeli prav veliko časa, zato sem ga samo malo "prečohala", potem pa smo se odpravili na ogled istrske arhitekture, čudovitih večinoma lepo vzdrževanih kamnitih hiš in kar treh srednjeveških cerkva, ki jih premore mala Koštabona.

Vse tri koštabonske cerkve so bile zgrajene v 15. stoletju, v 18. pa so dobile baročno podobo. Največja stoji na začetku vasi. Cerkev sv. Kozme in Damjana, zavetnikov zdravja, je bila nekoč romarska, danes pa je župnijska cerkev. Legenda pravi, da je na tem prostoru stalo svetišče boginje zdravja Bone. Po njej naj bi vasica tudi dobila ime. Na sredini vasi stoji najmanjša med njimi, cerkev bl. Elia. Zgradba je bila zgrajena leta 1446. kot stanovanjska hiška. Leta 1742. so jo spremenili v svetišče, ki ga krasi leseni baročni oltar in kamniti okras v luneti vhodnega portala iz 18. stoletja. Zadnja v vrsti, stojijo namreč ob isti cesti, je cerkev sv. Andreja. Ohranjen je stari gotski prezbiterij, ki danes služi kot zakristija. Cerkev krasijo trije leseni, baročni oltarji s kipi in slikami iz 18. stoletja.

Po ogledu čudovitih sakralnih spomenikov smo se odpravili še v Krkavče, kjer na žalost nismo videli boškarina Gajarda, smo si pa ogledali vaško cerkev sv. Mihaela, se sprehodili po vasici in se odpravili še na pozno kosilo na turistično kmetijo Mahnič, ki se nahaja v vasici Dragonja v piranskem zaledju.

Slovenija, J. Primorska
Najlepša kamnita hiša v Koštaboni, po moji izbiri 😎
Slovenija, J. Primorska
Doprsni kip duhovnika, pesnika in pisatelja Alojza Kocjančiča. 25 let je bil župnik v Koštaboni, rodil pa se je v Kubedu 20. maja 1913. 
Slovenija, J. Primorska
Gotsko zašiljeno okno z vitrajem. Cerkev sv. Kozme in Damjana v Koštaboni. Svetnika sta zavetnika zdravja.
Slovenija, J. Primorska
Cerkev sv. Kozme in Damijana v Koštaboni. Zgrajena je bila okoli leta 1446. iz istrskega kamna. Obdaja jo kamnito obzidje. V 18. stoletju je notranjost dobila baročno opremo. 
Slovenija, J. Primorska
Prezbiterij z zvezdasto rebrastim obokom in gotska poslikava na sredini oboka, sta ostanek prvotne cerkve iz 15. stoletja. Današnji baročni glavni oltar je lesen. V osrednji niši je kip Marije z detetom. V stranskih nišah sta sv. Kozma in sv. Damijan. 
Slovenija, J. Primorska
Stranski baročni oltar je posvečen sv. Antonu Padovanskemu. Oltarno sliko je naslikal Bartolomeo Gianelli (1824-1894) iz Kopra. 
Slovenija, J. Primorska
Baročni stranski oltar je posvečen sv. Trojici.
Slovenija, J. Primorska
Lesena prižnica s kipom Mojzesa na baldahinu
Slovenija, J. Primorska
Četrti baročni stranski oltar je posvečen Svetim mučenkam: sv. Luciji, sv. Katarini, sv. Apoloniji in sv. Agati. 
Slovenija, J. Primorska
Kor z orglami, ki so novejšega datuma. Restavrirani reliefi, na korni ograji, so krasili oltarne menze v cerkvi sv. Andreja. 
Slovenija, J. Primorska
Oltarna slika prikazuje Jezusa z učencema na poti v Emavs
Slovenija, J. Primorska
Križev pot in slika Zadnja večerja. Slednja je iz 17. stoletja.
Slovenija, J. Primorska
Poslikan strop ladje
Slovenija, J. Primorska
Slovenija, J. Primorska
Stara osnovna šola v Koštaboni
Slovenija, J. Primorska
Cerkev sv. Elia stoji v središču starega vaškega jedra Koštabone. V luneti nad glavnim portalom je Bog oče, nad njim pa trije angeli. 
Slovenija, J. Primorska
Cerkev sv. Elia v Koštaboni, so zgradili leta 1742. Menda je na tem mestu stala njegova rojstna hiša. Majhna cerkev, nekateri ji pravijo kar kapela, je enoladijska z enim lesenim oltarjem in zvonikom na preslico
Slovenija, J. Primorska
Zvonik na preslico cerkve sv. Elia
Slovenija, J. Primorska
Glavni in edini, leseni oltar v cerkvi sv. Elia v Koštaboni. Na oltarju so leseni kipi treh diakonov. Na vrhu je sv. Elia s knjigo, ob straneh sta sv. Lovrenc z ražnjem in sv. Štefan s kamnom. Enake atribute oziroma simbole imajo tudi trije angeli nad vhodnim portalom. V središču je Žalostna Mati Božja ali tudi Marija sedem žalosti. 
Slovenija, J. Primorska
Istrska arhitektura v Koštaboni
Slovenija, J. Primorska
Kamnita hiša s širokim odprtim prehodom na notranje dvorišče in prijazen koker španjel pa radoveden tudi 😊
Slovenija, J. Primorska
Cerkev sv. Andreja stoji na koncu Koštabone. Ob njej je tudi vaško pokopališče. Cerkev so postavili leta 1456. Od takratne cerkve je ohranjen gotski prezbiterij, ki danes služi kot zakristija. Današnja podoba je iz leta 1723. ko je po takratni modi dobila baročno opremo. Cerkev je enoladijska in ima tri lesene baročne oltarje
Slovenija, J. Primorska
Cerkev sv. Andreja, obzidje s kovanimi vrati in ohranjen gotski prezbiterij prvotne cerkve iz leta 1456.
Slovenija, J. Primorska
Glavni baročni oltar v cerkvi sv. Andreja. Leseni oltar ima tri niše. V srednji je Marija z detetom, na levi je sv. Andrej s križem, na desni pa sv. Elia s knjigo v roki. 
Slovenija, J. Primorska
Stranski baročni oltar z oltarno sliko, ki predstavlja "Snemanje Kristusa s križa". 
Slovenija, J. Primorska
Oltarna slika drugega stranskega oltarja predstavlja "Jezusovo darovanje v templju". Vsi trije oltarji v cerkvi sv. Andreja imajo tudi lesene menze. Nekoč so jih krasili reliefi, ki so danes restavrirani in jih lahko vidimo na korni ograji župnijske cerkve sv. Kozme in Damijana, ki stoji na začetku Koštabone. 
Slovenija, J. Primorska
Enoladijska cerkev sv. Andreja. Na koru je viden del zvonika
Slovenija, J. Primorska
Dokaj dobro ohranjene freske na zvezdasto rebrastem oboku iz 15. stoletja. Freske v nekdanjem gotskem prezbiteriju prikazujejo angele v molitvi. Danes je v prostoru zakristija.
Slovenija, J. Primorska
Nagrobnik ob cerkvi sv. Andreja. Jakob Bukatič, kurat v Koštaboni. Umrl je leta 1835. (Del latinskega napisa na spomeniku)
Slovenija, J. Primorska

Slovenija, J. Primorska

Slovenija, J. Primorska
Koštabona


Povezan enodnevni izlet po Sloveniji:

Osp in grad Strmec - Socerb

Kubed
Vir: voden ogled
zupnija-kostabona.rkc.si
Popotovanje po Slovenski Istri, Alberto Pucer, Libris, Koper, 2005

sreda, 10. april 2019

Kubed, staro vaško jedro na strmi skalnati vzpetini

Po obisku gradu Strmec - Socerb in vasice Osp, smo se odpravili v Kubed. Svoj sprehod in ogled razpotegnjene vasi smo pričeli na strateški skalnati vzpetini kjer stoji delno ohranjeno taborsko obzidje iz 15. stoletja, obrambni stolp, ki so ga, leta 1833, dogradili in spremenili v zvonik župnijske cerkve sv. Florjana. Območje, na katerem stojijo tudi kamnite stanovanjske hiše, se imenuje Grad. Današnja cerkev je bila zgrajena leta 1860. na pogorišču starejše cerkve iz konca 15. stoletja. Ostal je le gotski prezbiterij z zvezdasto rebrastim obokom in freskami od katerih je večina nerazpoznavnih. Danes je v njem zakristija.

V Kubedu je veliko obnovljenih hiš, nekaj jih še čaka na vstajenje. Ljudje se ukvarjajo z vinogradništvom in kmetijstvom, svoje pridelke pa ponudijo tudi na tako imenovanih Osmicah. Ob cesti stoji znana gostilna Jakomin. Tu je stala tudi osnovna šola, ki so jo ustanovili leta 1851. Poučevali so v slovenskem jeziku. Ta zavedna slovenska vas je imela konec 19. stoletja tudi čitalnico in bralno pevsko društvo Skala. Kulturno društvo Skala je dejavno tudi danes. Njihovi člani so nam kot Šavrinke in Šavrini zaigrali duhovite prizore o življenju in delu na tem delu Slovenske Istre.

Zanimiva primorska vasica z znamenitim obzidanim Gradom je vredna ogleda. Tudi za lakoto in žejo je v Kubedu dobro poskrbljeno. 😎

Slovenija, J. Primorska
Ohranjen peterokotni obrambni stolp, ki je bil nekoč glavni obrambni in stražarski stolp. Leta 1833. so ga povišali in spremenili v zvonik.
Slovenija, J. Primorska
Ostanki tabora iz 15. stoletja v Kubedu. Na strateški točki, nad cesto, je stalo obzidano naselje s cerkvijo in obrambnimi stolpi. Nekaj od tega se je ohranilo do danes, predvsem obzidje. Predel se imenuje Grad.
Slovenija, J. Primorska
Današnja cerkev sv. Florjana v Kubedu je bila zgrajena med leti 1850. do 1860. na pogorišču stare cerkve iz 15. stoletja. 
Slovenija, J. Primorska
Šavrinke in Šavrini pred cerkvijo sv. Florjana v Kubedu
Slovenija, J. Primorska
Zelo dobro ohranjena freska (verjetno sv. Andrej) v starem, gotskem prezbiteriju cerkve sv. Florjana, ki ni pogorel in ga danes uporabljajo kot zakristijo. Stara cerkev je bila zgrajena v 15. stoletju, poslikana pa v začetku 16. stoletja. 
Slovenija, J. Primorska
Freska na južni steni gotskega prezbiterija iz začetka 16. stoletja. Poslikave so zelo slabo ohranjene, tako da so liki v glavnem nerazpoznavni. 
Slovenija, J. Primorska
Zvezdasto rombasto obokan stari gotski prezbiterij
Slovenija, J. Primorska
Razpelo
Slovenija, J. Primorska
Sv. Florjan
Slovenija, J. Primorska
Slika Marija z detetom v starem prezbiteriju, danes zakristija cerkve sv. Florjana v Kubedu
Slovenija, J. Primorska
Zakristijska omara
Slovenija, J. Primorska
Slovenija, J. Primorska
Slika, Marija z otrokom in svetniki, visi v prezbiteriju in je delo slikarja Zorzija Venture iz leta, 1598. 
Slovenija, J. Primorska
Pieta
Slovenija, J. Primorska
Cerkev sv. Florjana v Kubedu ima tri ladje, glavni oltar in dva stranska oltarja
Slovenija, J. Primorska
Glavni kamniti oltar z lesenim kipom sv. Florjana zavetnika Kubeda, iz leta 1861.
Slovenija, J. Primorska
Evangelisti na stropu prezbiterija
Slovenija, J. Primorska
Orgle na koru
Slovenija, J. Primorska
Stranski kamniti oltar posvečen sv. Antonu Padovanskemu. 
Slovenija, J. Primorska
Stranski kamniti oltar posvečen Materi božji.
Slovenija, J. Primorska
Križev pot
Slovenija, J. Primorska
Božji grob
Slovenija, J. Primorska
Krstilnica
Slovenija, J. Primorska
Kropilnik
Slovenija, J. Primorska
Nadstropna kamnita hiša pod cerkvijo je župnišče
Slovenija, J. Primorska
Pogled s strme skale na kateri stoji cerkev sv. Florjana
Slovenija, J. Primorska
Vas Kubed ima tri območja, ki se imenujejo: Grad, Potok in Križišče. Na pokopališču stoji cerkev sv. Mihaela.
Slovenija, J. Primorska
Pogled na kamniti most, ki so ga zgradili leta 1857.
Slovenija, J. Primorska
Na začetku 14. stoletja so tu gospodarili Benečani. Vas je bila že obzidana, v 15. stoletju pa so jo Benečani še bolj utrdili saj je bila velika nevarnost turških napadov 
Slovenija, J. Primorska
Ob cesti, na levi strani fotografije, stoji gostilna Jakomin. Tu je skoraj sto let stala šola, ki so jo leta 1943. požgali fašisti pa še kar nekaj hiš zraven 😢
Slovenija, J. Primorska
Kamnito znamenje iz leta 1680. Obnovili so ga leta 2005.
Slovenija, J. Primorska
Detajl kamnitega znamenja
Slovenija, J. Primorska
Kubed - Grad - znamenje, zvonik 
Slovenija, J. Primorska
Tihožitje z gugalnico 
Slovenija, J. Primorska
Portal s tramom 
Slovenija, J. Primorska
Slovenija, J. Primorska
Nadstropna, triosna, kamnita hiša, obdana s suhozidom, kar kliče po lastniku, ki bi jo obnovil. 
Slovenija, J. Primorska
Detajl kamnite hiše, zobčasti zaključni venecPovezano, enodnevni izlet:

Osp in Socerb


Koštabona, uspavana lepotica

Vir: voden ogled
Popotovanje po Slovenski Istri, Alberto Pucer, Libris, Koper, 2005
Srednjeveške freske v Sloveniji - Primorska, Janez Hofler, Družina, Ljubljana, 1997