nedelja, 10. april 2016

Cerkev sv. Fabijana in Boštjana ter Jerneja, v Kočevju

Največja znamenitost Kočevja in Kočevskega, je vsekakor veličastna župnijska cerkev sv. Fabijana in Boštjana ter Jerneja, ki stoji v središču Kočevja, ob reki Rinži. Impozantna, kamnita bazilika, ima tri ladje, dva stolpa, slike, kipe, ima celo vojvodsko klop in pa fantastičen, križno obokan strop, ki je videti, kot bi nanj prilepili perzijsko preprogo. Navdušena sem :)
Župnijska cerkev sv. Jerneja, kakršno lahko vidimo danes, je bila posvečena 19. julija 1903. Načrte za baziliko je izdelal dunajski arhitekt Friedrich Schmidt (1825-1891). Meščani in okoliški vaščani, se niso mogli poenotiti, ali bi popravili staro cerkev ali bi postavili novo. Ko so se končno odločili za novo cerkev pa je arhitekt načrta, umrl. Po rahlo spremenjenih načrtih, je delo prevzel in dokončal arhitekt Avgust Kirstein (1856-1939).
Če so cerkev gradili "Dunajčani" pa je notranje okrasje, v obliki poslikav in kipov, delo domačih slikarjev in kiparjev.

Slovenija
V središču poslikave v apsidi, je Kristus na prestolu, nad njim je golob sv. Duha, pod njim pa Jagnje Božje v medaljonu, ki ga časti 24 starešin z venci v rokah. Pod njimi so naslikani štirje evangelisti. Apsido je poslikal slikar Slavko Pengov, leta 1938.
Slovenija
V luneti, nad polkrožno zaključenim vhodnim portalom, je kamniti relief "Maiestas Domini" (Slava Kristusu). Na njem je podoba Kristusa, ki sedi na prestolu, Relief je ustvaril kipar, Ivan Zalar, leta 1900.
Slovenija
Kamnita župnijska cerkev v Kočevju, je bila posvečena 19. julija 1903
Slovenija
Detajl vhodnih vrat, starinska kljuka
Slovenija
Detajl vhodnih vrat
Slovenija
"Polovica" vhodnega portala v cerkev
Slovenija
Župnišče, pritličje "usklajeno" s cerkvijo
Slovenija
Razgiban tloris cerkve
Slovenija
Zunanjost prezbiterija krasijo kamnite lizene
Slovenija
Križno obokan strop, osrednje ladje, je poslikal slikar, Peter Železnik, leta 1939.
Slovenija
Glavni oltar krasi baldahin
Slovenija
Vojvodska klop ima na sprednji strani dva grba: Turjaški grb in grb družine Breuner
Slovenija
Vojvodska klop
Slovenija
Stranski oltar z lesenim kipom Brezmadežne.
Slovenija
Leseni kip sv. Jerneja, je delo, v Osilnici rojenega kiparja, Staneta Jarma (1931-2011)
Slovenija
Kor z orglami


Povezano, izlet na Kočevsko:

Gotenica, skrivnostna vasica

Cerkev sv. Janeza Krstnika, na Kočevski Reki


Izlet v KočevjeVir: UE Kočevje, Umetnostna topografija Slovenije
Umetnostno zgodovinski inštitut Franceta Steleta, Založba ZRC SAZU, 2010

Ni komentarjev: