četrtek, 3. avgust 2017

Sveti Trije Kralji v Slovenskih goricah

Sveti Trije Kralji je ime vasice in mogočne romarske cerkve, ki stoji na vzpetini nad Benediktom. Veličastno poznogotsko cerkev so pričeli graditi leta 1521. Večina je bila zgrajena v 16. stoletju. Cerkev ima tri ladje, prezbiterij, baročno prižnico z reliefi, čudovite slike in renesančne ter gotske oltarje, med njimi tudi dva krilna oltarja. Lahko samo gledaš in občuduješ. Koliko časa in truda so vložili mojstri, da so ustvarili take umetnine. Cerkev Svetih Treh Kraljev v Slovenskih goricah, upravičeno sodi med največje umetnostne spomenike v Sloveniji.
Slovenija, Štajerska
Mežnarija ob cerkvi sv. Trije Kralji, je nastajala istočasno s cerkvijo, prva polovica 16. stoletja. Okenca s kamnitimi obrobami in policami so še originalna 
Slovenija, Štajerska
V nekdanji mogočni mežnariji je v kleti obokan prostor. V njem so danes uredili. kaj drugega bi lahko bilo v vinorodni pokrajini, kot vinska klet. Tu ima prostore Turistično vinogradniško društvo Benedikt
Slovenija, Štajerska
Veličastno poznogotsko podružnično cerkev sv. Trije kralji v Slovenskih goricah, so zgradili v 16. stoletju. Z gradnjo so pričeli leta 1521. Zunanjščina cerkve je gotska, s oporniki, okni in štirimi, bogato klesanimi portali
Slovenija, Štajerska
Pogled na Benedikt in župnijsko cerkev sv. Benedikta
Slovenija, Štajerska
Pozerske kravice 💚
Slovenija, Štajerska
Bogato klesan gotski portal cerkve sv. Trije Kralji
Slovenija, Štajerska
Ohranjeno gotsko okno s krogovičjem
Slovenija, Štajerska
Eden od štirih vhodnih portalov in bolj skromen kot ostali trije
Slovenija, Štajerska
Okno s kovinsko mrežo na zvoniku
Slovenija, Štajerska
Leta 1588. je cerkev dobila zvonik in prizidan stolp v katerem je spiralno stopnišče s 117 stopnicami.
Slovenija, Štajerska
Prezbiterij z glavnim oltarjem tabernakeljskega tipa, iz leta 1818. Posvečen je sv. Trem kraljem.  
Slovenija, Štajerska
Mrežasti obok prezbiterija
Slovenija, Štajerska
Gotski stranski oltar 
Slovenija, Štajerska
Kip Žalostne matere božje v niši je iz okoli leta 1550.
Slovenija, Štajerska
Spodnji del mogočnega, kamnitega stebra v ladji cerkve
Slovenija, Štajerska
Spovednica
Slovenija, Štajerska
Slovenija, Štajerska
Oltar s sliko "Jezus prijatelj otrok" je iz konca 17. stoletja
Slovenija, Štajerska
Krilni oltar sv. Treh Kraljev je iz leta 1623. Na krilih so slike: Rojstvo Jezusa, Poklon sv. Treh kraljev, Beg v Egipt in Marijina smrt.
Slovenija, Štajerska
Krilni oltar Jezusovega rojstva iz okoli leta 1560. Osrednji relief prikazuje sv. Družino, hlevček, dva pastirja in jasli z Jezuščkom. Veje drevesa se vijejo skozi obe stranski krili. Na njih so kipci Jezusovih prednikov. Lahko bi rekli, da je to Jezusovo drevo življenja
Slovenija, Štajerska
Renesančni oltar Marijinega vnebovzetja iz leta 1611. Sprva je imel oltar oltarno sliko, leta 1636. so jo zamenjali s kiparsko skupino
Slovenija, Štajerska
Stranski oltar s sliko "Jezus v Emavsu" je prav tako iz konca 17. stoletja
Slovenija, Štajerska
Kalvarija, nad južnim vhodom v cerkev
Slovenija, Štajerska
Kamnita okrogla prižnica z baldahinom in reliefom. Domnevajo, da je na reliefu podoba donatorja, Krištofa Myndorferja, ki je omogočil dokončanje cerkve. Prižnica na stebru je iz okoli leta 1575.
Slovenija, Štajerska
Detajl kamnite prižnice, dva reliefa
Slovenija, Štajerska
Orgle, kor in eden od vhodov v triladijsko cerkev
Slovenija, ŠtajerskaEnodnevni izlet po Slovenskih goricah:

Vir:
Voden ogled z umetnostnim zgodovinarjem
Jože Curk, Lenart v Slovenskih goricah in njegova okolica, Kulturni in naravni spomeniki Slovenije št. 160, Ljubljana, 1988

Ni komentarjev: