sreda, 19. avgust 2020

Slovenska Bistrica - Bistriški grad

Grad v Slovenski Bistrici stoji v ravnini, v starem mestnem jedru. V času turških in kmečkih uporov je bil grad s svojimi stolpi in obzidjem del mestnega obrambnega sistema. Današnjo podobo je grad dobil v času, ko so bili lastniki grofje Vetter de Lile. V drugi polovici 17. stoletja so grad temeljito predelali. Na dvoriščni strani je dobil arkadna hodnika v pritličju in nadstropju. Pročelje so okrasili s pilastri, oknom in vhodnemu portalu pa so dodali okvirje iz sivega peščenca. Okoli leta 1700. so notranji prostori dobili štukaturno okrasje. Vse to lahko vidimo in občudujemo tudi danes.

Leta 1717. je Bistriški grad kupil grof Ignacij Marija Attems (1652. Ljubljana - 1732. Gradec). Ljubitelj arhitekture in umetnosti se je lotil notranje prenove gradu. V njegovem času je dobil grad razkošne stropne in stenske freske ter številne slike. Za razliko od dvorca Štatenberg, kjer avtor poslikav ni znan pa je bil to na Bistriškem gradu slikar Franz Ignaz Flurer (1688. Augsburg - 1742. Gradec). Flurer je bil pri svojem mecenu zaposlen od približno leta 1718. pa do 1732, ko je grof Attems umrl. V Bistriškem gradu je poslikal slavnostno dvorano, stopnišče in grajsko kapelo. Poslikal je tudi grad v Podčetrtku, v Brežicah in kar nekaj cerkva in kapelic. Danes bi rekli, da je imel slikar pri grofu redno zaposlitev s polnim delovnim časom. 😎

Izleti po Sloveniji, Štajerska
Portal, ki vodi na zunanje grajsko dvorišče je dal postaviti grof Attems med letoma 1717. do 1722. 
Izleti po Sloveniji, Štajerska
Pročelje Bistriškega gradu z glavnim portalom iz sivega peščenca, pilastri in trikotnim zaključkom z uro
Izleti po Sloveniji, Štajerska
Bistriški grad ima štiri trakte in prav toliko stolpov, ki obdajajo pravokotno notranje dvorišče.
Izleti po Sloveniji, Štajerska
Zadnji plemiški lastniki Bistriškega gradu so bili grofje Attems. V njihovi lasti je bil od leta 1717 do 1945.
Izleti po Sloveniji, Štajerska
Heraklej in Merkur nas pričakata v vhodni avli Bistriškega gradu. Kipa v naravni velikosti sta konec 17. stoletja krasila grajski park.
Izleti po Sloveniji, Štajerska
Plošča iz pohorskega marmorja je bila vzidana nad glavni vhod v grad. Na njej je letnica 1589. ko je bil lastnik gradu Janez Vetter. Na levi strani je njegov grb, desni pa je grb njegove žene. Vettri so bili lastniki Bistriškega gradu od leta 1584 do 1695.
Izleti po Sloveniji, Štajerska
Glava boga Jupitra, del rimskega nagrobnega spomenika iz 2. do 3. stoletja. 
Izleti po Sloveniji, Štajerska
Arkadni hodnik na notranjem grajskem dvorišču
Izleti po Sloveniji, Štajerska
Na grajskem dvorišču so arheologi odkrili temelje zgradbe in vodnjak. Umestili so ju v 13. in 14. stoletje
Izleti po Sloveniji, Štajerska
Arkadni hodnik je bil tudi v nadstropju. Ob prenovi so ga zasteklili. Stebri so še lepo vidni.
Izleti po Sloveniji, Štajerska
Zaprt arkadni hodnik v nadstropju
Izleti po Sloveniji, Štajerska
Franz Ignaz Flurer - poslikava velikega stopnišča na gradu Slovenska Bistrica
Izleti po Sloveniji, Štajerska
Poslikan strop velikega stopnišča, prva freska, F. I. Flurer
Izleti po Sloveniji, Štajerska
Poslikan strop velikega stopnišča, druga freska
Izleti po Sloveniji, Štajerska

Izleti po Sloveniji, Štajerska
F. I. Flurer je znan po slikanju krajin. Ena taka je na steni velikega stopnišča, kjer moški sedi v idilični pokrajini
Izleti po Sloveniji, Štajerska
Stropna freska obdana s štukaturo je nastala okoli leta 1700.
Izleti po Sloveniji, Štajerska
Poslikan, rebrasto obokan strop v eni od manjših sob. Mogoče je bila tu nekdaj kapelica
Izleti po Sloveniji, Štajerska
Slavnostna dvorana z grbom grofov Attems
Izleti po Sloveniji, Štajerska
Veličastna stropna freska nam pove, da je Slavnostna dvorana posvečena grškemu junaku Herakleju. Flurer I. F. je leta 1721. upodobil Heraklejev sprejem med olimpske bogove. Na ramenu nosi kij s katerim je premagoval zlo na Zemlji. 
Izleti po Sloveniji, Štajerska
Mojster mogočne grajske poslikave se je pod svoje delo tudi podpisal, Franz Ignaz Flurer. Nemški slikar, rojen leta 1688. v Augsburgu, umrl 1742. v Gradcu. 
Izleti po Sloveniji, Štajerska
Čudovita rokokojska peč iz 18. stoletja
Izleti po Sloveniji, Štajerska
Angeli na oboku grajske baročne kapele Matere božje, častijo Marijino Ime, F. I. Flurer, 1718-1721
Izleti po Sloveniji, Štajerska
Eden izmed medaljonov, ki krasijo kapelo. 
Izleti po Sloveniji, Štajerska
Bogata štukatura na oboku baročne grajske kapele
Izleti po Sloveniji, Štajerska
Kamniti oltar, ljubljanskega kamnoseka Luke Misleja, v grajski kapeli
Izleti po Sloveniji, Štajerska
Flurerjeva poslikava obdana s štukaturo
Izleti po Sloveniji, Štajerska
Rahlo zbledela stenska freska prikazuje Sveto družino, F. I. Flurer 1718-1721


Enodnevni izlet na Štajersko:

Studenice, domovanje dominikank in magdalenk

Dvorec Štatenberg in Ješovec

Romarska cerkev sv. Jožefa in župnijska cerkev sv. Jerneja v Slovenski Bistrici
 

Vir: 
voden ogled z dr. Šerbeljem
dr. Ferdinand Šerbelj, Mecen in njegov slikar vabita v Bistriški grad, Franz Ignaz Flurer, baročni freskant in krajinar, Slovenska Bistrica, 2008
informativne table v sobanah

Ni komentarjev: