četrtek, 11. februar 2016

Škofijski dvorec v Ljubljani

Škofijski dvorec v Ljubljani, ni odprt za obiskovalce. Toda, ko sem hodila po Mačkovi ulici, proti ljubljanski tržnici, in sem zagledala na stežaj odprta vrata na čudovito arkadno dvorišče, sem takoj zgrabila priložnost, da si škofijski dvorec ogledam tudi z druge strani. Arkadno dvorišče, arkadni hodniki, portali, številni grbi in spominske plošče. Vse ostalo je neposvečenim, nedostopno.
Slovenija
Stena z grbi ljubljanskih škofov. Prvi ljubljanski škof je bil Žiga plemeniti Lamberg. Njegovo imenovanje je potrdil papež Pij II, 6. junija 1463 (nadškofija-ljubljana.si)
Slovenija
Arkadno dvorišče in arkadni hodniki, dvonadstropnega škofijskega dvorca v Ljubljani
Slovenija
Prvi škofijski dvorec so zgradili že kmalu po nastanku škofije, leta 1461.

Slovenija
Del čudovitega vhodnega portala
Slovenija
Kamniti baročni portal v pritličju
Slovenija

Slovenija
Grb v atriju škofijskega dvorca, z letnico 1733
Slovenija

Slovenija
Leseno notranje stopnišče
Slovenija
Spominska plošča v vhodni avli. Spomin na obisk papeža Janeza Pavla II v Sloveniji, 17. do 19. maj 1996
Slovenija
Leta 1797. je v ljubljanski škofijski dvorec vstopil Napoleon in pravijo, da je tu tudi prespal. V času Ilirskih provinc, je bil v škofijskem dvorcu sedež guvernerjev Ilirskih provinc.
Slovenija
Po arkadnem dvorišču in arkadnih hodnikih, ljubljanskega škofijskega dvorca, so se sprehajali številni pomembni možje. Med njimi so bili avstrijski cesarji: Leopold I, Karel VI. in Franc I. Tu je bil francoski maršal Bernadotte in Napoleon. Ruski car Aleksander I. pa je tu bival za časa kongresa Svete alianse v Ljubljani.
Slovenija
Arkadno dvorišče, ljubljanskega škofijskega dvorca, so uredili leta 1695.
Slovenija
Umetelno kovana vrata
Slovenija
Umetniška slika in kovana ograja stopnišča
Slovenija
Stopnišče
Slovenija
Grb na kovinskih vratih, v prvem nadstropju
Slovenija
Zunanja luč, obdana s kovanim okrasjem
Slovenija
Leseno spiralno stopnišče
Slovenija
Kamniti okvir je del renesančnega kamina
Slovenija
Kamnita plošča v prvem nadstropju arkadnega hodnika. Dvoje grbov, mitra - papeževo ali škofovo pokrivalo in letnica 1620
Slovenija
Detajl vhodnih vrat, stara kljuka in ključavnica
Slovenija
Grb ljubljanske nadškofije, nad vhodnim portalom škofijskega dvorca, na Ciril-Metodovem trgu 4.

Ljubljanske palače: Gruberjeva palača
Vir: Sprehodi po stari Ljubljani, Ivan Stopar - Založba Marketing 013 ZTP, 1992


Ni komentarjev: