četrtek, 20. november 2014

Gruberjeva palača

Gabriel Gruber se je rodil na Dunaju, 6. maja 1740., umrl pa je v Rusiji, Sankt Peterburg, 26. marca 1805. Bil je jezuit, profesor na jezuitski gimnaziji, hidrotehnik in arhitekt. Leta 1769. je prišel v Ljubljano in nam zapustil neprecenljivo kulturno in tehnično dediščino. Kot hidrotehnik je zgradil Gruberjev prekop, ki je zajezil poplave na Ljubljanskem barju in v Ljubljani. Kot arhitekt pa je zgradil, med leti 1773 do 1777.,čudovito palačo, ob Ljubljanici, ki jo je v celoti sam financiral, v njej pa je ustanovil svojo šolo za hidravliko in mehaniko. Baročna palača je bila tudi njegov dom, v njej je bil tudi internat za dijake.

V Gruberjevi palači danes domuje Arhiv Republike Slovenije. Občasno prirejajo vodstvo po palači.

Spominska plošča Gabrielu Gruberju. Na levi Levstikov trg.

V Gruberjevi palači je bila šola za hidravliko in internat ter stanovanje za ravnatelja

Gruber je palačo gradil v letih od 1773. do 1777. V celoti jo uje financiral sam.

Vhodni portal v Gruberjevo palačo, na Zvezdarski ulici, z rokokojskim okrasjem na vrhu


Bogato štukaturno okrasje na stropu palače
Ovalno stopnišče Gruberjeve palače je prav tako okrašeno s štukaturo
Dvoriščna stran Gruberjeve palače

Poslikan strop kapele s pozlačeno štukaturo

Vhodna vrata v kapelico, ki je še danes lepo ohranjena. Nahaja se v prvem nadstropju palače, predvidevajo, da je bilo v sosednjih prostorih stanovanje Gabriela Gruberja.

Pozlačena štukatura kapelice v Gruberjevi palači

Oltar v kapeli
Ena od številnih dvoran Gruberjeve palače

Del ohranjenega, prvotnega stropa Gruberjeve palače v eni od dvora
Gruberjeve skice


Strop v eni od dvoran Gruberjeve palače. Danes je tu čitalnica.

Bogato okrasje na stopnišču

Strop stopnišča Gruberjeve palače. Alegorija trgovine, obrti in tehnike

Kovinska vrata vodijo iz glavne veže na ovalno stopnišče
Vir: dedi.si

vodstvo po palačiZnamenite ljubljanske zgradbe: SNG Opera in balet

Stara mestna elektrarna


Ni komentarjev: