sreda, 18. maj 2016

Cerkev sv. Kancijana v Britofu pri Ukanju

Britof pri Ukanju je mini naselje, ki leži med hribovjem Kolovrat in reko Idrijo, na robu Goriških Brd in spada v občino Kanal ob Soči. Večina hiš je danes praznih in zapuščenih. Naselje je živo le na vzpetini, obdani s sadovnjaki, kjer poleg naseljenih hiš stoji tudi pravi srednjeveški biser, poznogotska cerkev sv. Kancijana. Najstarejši del cerkve je bil zgrajen leta 1505, o čemer priča letnica na glavnem portalu. Cerkev kot jo vidimo danes, je sestavljena iz glavne ladje, prezbiterija z glavnim, baročnim oltarjem in mrežastim obokom. Med ladjo in prezbiterijem je slavolok, na katerem je še nekaj ohranjenih fresk. Največji zaklad cerkve je poznogotski krilni oltar, triptih, iz leta 1530. Original je restavriran in varno spravljen v Narodni galeriji, v Ljubljani
Kasneje so pred glavnim vhodom dodali še pokrito, arkadno lopo in zvonik na preslico.
Goriška Brda
Na manjši vzpetini nad reko Idrijo, na robu Goriških Brd, se nahaja manjše strnjeno naselje, Britof pri Ukanju, ki ga krasi dobro ohranjena in vzdrževana srednjeveška cerkvica sv. Kancijana.
Goriška Brda

Goriška Brda
Poznogotski krilni oltar sv. Kancijana, ko se krili zapreta. Poslikava prikazuje Marijo pri molitvi.
Goriška Brda
Odprt poznogotski krilni oltar sv. Kancijana iz leta 1530. Original hrani Narodna galerija v Ljubljani. Osrednji kipec oltarja, predstavlja sv. Kancijana. Na podstavku je upodobljen Bog Oče.
Goriška Brda
Baročni svečnik za procesije
Goriška Brda
Križno obokan strop s sklepniki, v prezbiteriju
Goriška Brda
Delček ohranjenega, starega lesenega stropa
Goriška Brda
Ohranjena freska na slavoloku
Goriška Brda
Ohranjena stara freska na slavoloku
Goriška Brda
Cerkveni kor
Goriška Brda
Glavni oltar sv. Kancijana v Britofu pri Ukanju
Goriška Brda
Stranski oltar v cerkvi sv. Kancijana, Britof pri Ukanju
Goriška Brda
Glavni, gotski portal nosi letnico 1505.
Goriška Brda
Lopo z arkadami, pred glavnim vhodom v cerkev, so prizidali v 17. stoletju
Goriška Brda
Zvonik na preslico
Goriška Brda
Vaška idila, Britof pri Ukanju, na skrajnem robu Goriških Brd, nad reko Idrijo.
Goriška Brda
Gotska bifora, cerkev sv. Kancijana, Britof pri Ukanju
Goriška Brda
Detajl stare hiše v Britofu pri Ukanju. Balkon s kovinsko ograjo in kamnitimi konzolami

Povezan izlet:Vir: voden ogled
Zloženka, Gotski krilni oltar iz Britofa pri Ukanju (ob Idriji), Narodna galerija, Ljubljana, 2008

Ni komentarjev: