torek, 5. april 2022

Kropa pri Radovljici

Kropa in Kamna Gorica sta dve slikoviti vasici, ki ju je fužinarstvo dodobra zaznamovalo in je v obliki umetnega kovaštva tudi danes vidno na vsakem koraku. Bližnja Jelovica je bila bogata z železovo rudo, da o lesu niti ne govorimo. Ljudje so to s pridom izkoristili. Nekateri so obogateli, večina pa je samo našla delo za skromno preživetje.

Skozi Kropo teče potok Kroparica, ki je bil del mreže vodnih rak. Na njih so postavljali vodna kolesa, ki so poganjala mehove, te pa so uporabljali kovači in kovačice pri svojem delu. Ja, tudi kovačice so bile in ob delu so na ognjišču, kjer so kovale žeblje, tako "mimogrede" še skuhale kosilo. Bregova Kroparice povezuje več kamnitih, ločnih mostov. Ob njih je rastlo mogočno drevo ob katerem so se Kroparji srečevali in modrovali.

Naš sprehod po razloženem starem trškem naselju smo začeli in končali na začetku, na številki 2, kjer že nekaj stoletij stoji gostilna Pri Jarmu. Za začetek smo si privoščili kavo, za zaključek slikovitega in zanimivega sprehoda pa še odlično pozno kosilo.

Kropa se deli na tri dele: Spodnji Konec, Srednji Konec ali Plac in Zgornji Konec. Ob potoku so nanizane mogočne fužinarske hiše. Večina je lepo obnovljenih. Fužinarstvo in življenje v Kropi je predstavljeno v Kovaškem muzeju na Placu in na edinem vigenjcu (kovačija), ki se je ohranil v Zgornjem Koncu Krope. V njem so nam nazorno prikazali težko delo kovanja žebljev, ki je trajalo precej več kot osem ur na dan. V bližini je tudi rojstna hiša slikarja Janeza Potočnika. Od tu se po peš poti vzpnemo do župnijske cerkve sv. Lenarta, ki so jo poslikali pomembni slovenski slikarji. Če slikarja Matevža Langusa kar pogosto videvamo po naših cerkvah pa je slikarka Ivana Kobilca bolj redka gostja v sakralnih objektih. Njeno delo lahko vidimo v glavnem oltarju, a le ob posebnih dogodkih. Na našo željo so nam sliko pokazali. Recimo, da je bil naš obisk tak poseben dogodek. 😊Podobno sliko Ivane Kobilca, najdemo tudi v taborski cerkvi Marije sedem žalosti v Podbrezju

Na drugem bregu Kroparice stoji manjša cerkev Matere Božje (Kapelca), ki jo je poslikal Matija Bradaška. Obe pa sta polni umetno kovanih izdelkov, od daritvene mize in ambona pa do svečnikov in Križanega, delo domačega mojstra umetnega kovaštva Joža Bertonclja

Slovenija, Gorenjska
Nekdanji vodni zbiralnik v Kropi obdaja umetna kovinska ograja z zmajčki. Delo kroparskega mojstra umetniškega kovaštva Joža Bertonclja ((1901-1976).

Slovenija, Gorenjska
Jezero v starem trškem jedru Krope? Ne, to je vodni zbiralnik ali Bajer iz leta 1558. Skupaj z rakami (vodna korita) in zapornicami, je z vodno energijo, ki je poganjala sistem mehov in težkega kladiva (razstavljen pri Kovaškem muzeju), oskrboval Spodnjo fužino, topilnico železove rude. Zgradili so jo sredi 16. stoletja. Bajer so obnovili leta 2001.

Slovenija, Gorenjska
Bajer, vodni zbiralnik iz leta 1558. so obnovili leta 2001.

Slovenija, Gorenjska
Baročna kapelica sredi starega trškega jedra Krope. S prizori iz Svetega pisma jo je v celoti poslikal v Kropi rojeni slikar Janez Potočnik.

Slovenija, Gorenjska
Poslikava notranjosti Potočnikove kapelice. Dva angela držita Marijino podobico. Spodaj skupina ljudi v oblačilni noši prve polovice 19. stoletja.. 

Slovenija, Gorenjska
Staro trško jedro Krope. Potočnikova kapelica in dve fužinarski hiši, ki ju je zob časa dodobra načel. 

Slovenija, Gorenjska
Kropa, muzej na prostem. Ohranjeno orjaško kladivo na vodni pogon. Imenovali so ga repač. Z njim so izdelovali cajne oziroma polizdelke za žeblje.

Slovenija, Gorenjska
Kovaški muzej Kropa se nahaja v mogočni fužinarski, Klinarjevi hiši. Njena zasnova sega v 17. stoletje. V njej je bila gostilna, čitalnica, v letu 1894. ustanovljena žebljarska zadruga pa tudi vajeniška šola.

Slovenija, Gorenjska
Ob potoku Kroparica so v spomin na fužinarske čase postavili nakovala

Slovenija, Gorenjska
Meni ena lepših ohranjenih fužinarskih hiš v Kropi. Osnova hiše je iz 16. stoletja. Današnjo podobo je dobila v 19. stoletju. V njej so bivali lastniki fužin in njihovi delavci, kroparski kovači in njihove družine. V fužinarskih hišah je nekoč bivalo tudi do sto ljudi. V pritličju so bili trgovski prostori. Kamnito slopno Florjanovo znamenje nosi letnico 1602. V 18. stoletju so ga povišali. Mimo znamenja pelje pot do Marijine cerkve (Kapelce)

Slovenija, Gorenjska
Kamniti most Na Placu je iz konca 18.stoletja

Slovenija, Gorenjska
Umetno kovana ograja z zmajčki, ob potoku Kroparica. Idejna zasnova domačega umetniškega kovača Joža Bertonclja. Na drugi strani potoka stoji spomenik NOB. Spomenik so postavili leta 1966. po načrtih arhitekta Alberta Sušnika. Načrt za skulpture sta izdelala kiparja Marija Benedetti Keržič in Stane Keržič. 

Slovenija, Gorenjska
Mazollijev dvorec v Kropi 58 je v osnovi iz leta 1620. Krasita ga dva konzolna pomola na vogalih in bifora v nadstropju. Nad glavnim vhodom je spominska plošča posvečena nadučitelju Marku Kovšci. Od leta 1888. do 1957. je bila v dvorcu šola. 

Slovenija, Gorenjska
Spominska plošča z reliefom na pročelju nekdanje šole, Kropa 58, iz leta 1895. Posvečena je nadučitelju Marku Kovšci (1838. Podvelb - 1894. Kropa)

Slovenija, Gorenjska
Relief, Marija z Jezuščkom, na pročelju hiše v Kropi

Slovenija, Gorenjska
Zmaj, delo mojstra umetniškega kovaštva Joža Bertonclja (1901-1976) iz Krope. Umetno kovani Bertoncljevi zmajčki krasijo tudi nabrežje Ljubljanice in Ljubljanski grad

Slovenija, Gorenjska
Del starega trškega jedra Krope, ob potoku Kroparica, se je nekdaj imenoval Ta usrana gasa. Nadstropna fužinarska hiša v obliki črke L ima osnovo iz druge polovice 18. stoletja (1770). V 20. je bila obnovljena in predelana. V nadstropju je balkon s kovano ograjo. Hiša ob njej je iz konca 17. stoletja (1699). Očitno ni od nikogar, ker žalostno propada. Na oknih so velike lutke. Performans? 

Slovenija, Gorenjska
Poslikava v arkadnem hodniku rojstne hiše slikarja Janeza Potočnika (15. junij 1749. Kropa - 9. februar 1834. Ljubljana)

Slovenija, Gorenjska
Rojstna hiša slovenskega slikarja Janeza Potočnika v Kropi 56.

Slovenija, Gorenjska
Detajl vigenjca (kovačnice) Vice v zgornjem delu Krope.

Slovenija, Gorenjska
Vigenjc Vice v zgornjem delu Krope. Nekdanja kovačnica je spremenjena v muzej kjer obiskovalcem pokažejo kako so delali kovači in kovačice.

Slovenija, Gorenjska
Muzej Vigenjc Vice v Kropi. Ohranjena kovačnica za ročno kovanje žebljev. Prvi na sliki in največji se imenuje Benečan. Kovali so ga za Benetke, tako da Benetke ne stojijo samo na kraškem lesu, temveč tudi na kroparskih žebljih, ki les povezujejo. Težko, celodnevno udarjanje s kladivom so opravljale tudi ženske in starejši otroci. Ker so bili ves dan od doma, so v kovačiji tudi kuhale. Vsaka je imela na ognjišču svoj lonec v katerem so "mimogrede" še skuhale kosilo.

Slovenija, Gorenjska
Kropa, staro fužinarsko naselje se deli na Spodnji in Zgornji Konec, vmes je Srednji Konec oziroma Plac. Vodne rake in zapornica na Zgornjem Koncu

Slovenija, Gorenjska
Barvita, baročna kapelica z dvema stebroma iz tufa in poslikavo Križanja in Marije na pročelju je iz konca 19. stoletja. Poslikavo pripisujejo baročnemu slikarju Matiji Bradaška. Kapelica stoji ob Kroparici v Zgornjem Koncu.

Slovenija, Gorenjska
Kropa. Kamniti most čez Kroparico v Zgornjem Koncu. Zgrajen je bil leta 1800. 

Slovenija, Gorenjska
Z obzidja župnijske cerkve sv. Lenarta je lep pogled na staro vaško jedro Krope. Fužinarske hiše, Kovaški muzej, na vzpetini kapelica Matere Božje in Mežnarija

Slovenija, Gorenjska
Kropa - župnijska cerkev sv. Lenarta. Stranski vhod v cerkev. Lesena vrata krasijo umetno kovani elementi, ki tvorijo nekakšno mrežo. Enkratno ☺

Slovenija, Gorenjska
Kropa - župnijska cerkev sv. Lenarta. Freske je ustvaril slikar Matija Bradaška

Slovenija, Gorenjska
Kropa - župnijska cerkev sv. Lenarta. Orgle in freske, ki so nastale okoli leta 1900

Slovenija, Gorenjska
Kropa - župnijska cerkev sv. Lenarta. Baročna prižnica s sliko 'Pridiga na gori', ki je delo delavnice Leopolda Layerja iz Kranja

Slovenija, Gorenjska
Kropa - župnijska cerkev sv. Lenarta. Marija Brezmadežna, oltarna slika, ki občasno zamenja sv. Lenarta, je delo slovenske slikarke Ivane Kobilca iz leta 1895.

Slovenija, Gorenjska
Kropa - župnijska cerkev sv. Lenarta. Krstilni kamen

Slovenija, Gorenjska
Kropa - župnijska cerkev sv. Lenarta. Umetno kovan podstavek daritvene mize, ambon in Križani, so delo kroparskih umetniško kovaških mojstrov, Joža Bertonclja in Jožeta Šolarja. Oltarna slika je delo slikarke Ivane Kobilca

Slovenija, Gorenjska
Kropa - župnijska cerkev sv. Lenarta. V glavnem oltarju je kip sv. Lenarta. Dva stranska baročna oltarja, sv. Jožefa in Ecco Homo pa krasita sliki baročnega slikarja iz bližnje Kamne Gorice, Matevža Langusa

Slovenija, Gorenjska
Kropa - cerkev Matere Božje (Kapelca)

Slovenija, Gorenjska
Ozka dolina ob potoku Kroparica in v naročju planote Jelovica kamor se je umestila slikovita fužinarska vasica Kropa. 

Slovenija, Gorenjska
Polkrožni kamniti portal iz tufa in tristrano kamnito stopnišče. Na portalu letnica 1741. Vhod v nekdanjo Kaplanijo pozneje Mežnarija.

Slovenija, Gorenjska
Nadstropna, pet-osna hiša s polkrožnim portalom in poudarjenimi okenskimi okvirji iz tufa. Okna v pritličju imajo kovano mrežo. Na portalu je letnica 1741. Hiša je bila sprva kaplanija, pozneje pa mežnarija. Je tudi rojstna hiša bratov Dermota, ki so bili odlični operni pevci. Najbolj znan je Anton Dermota. Bil je član Dunajske državne opere.Slovenija, Gorenjska
Kropa - cerkev Matere Božje (Kapelca). Obok prezbiterija je poslikal Matija Bradaška, leta 1901. Na osrednji freski je Marija in angel Gabrijel. Na desni, Marija in Jožef prineseta malega Jezusa v tempelj, na levi sta Marija in Elizabeta. Poleg svetnikov, je Matija Bradaška naslikal dva požara, ki sta zajela Kropi. Eden zaradi nepazljivosti, drugi požar je bil podtaknjen.  

Slovenija, Gorenjska
Kropa - cerkev Matere Božje (Kapelca). Zanimivost cerkvice je baročna prižnica, ki se zlije s spovednico.

Slovenija, Gorenjska
Kropa - cerkev Matere Božje (Kapelca). Orgle in relief sv. Cecilije. Križev pot je delo Matije Bradaška iz leta 1880.

Slovenija, Gorenjska
Kropa - cerkev Matere Božje (Kapelca). Nenavaden leseni križ je iz leta 1969. Postavili so ga ob stoti obletnici prenove Marijine podobice, ki je del glavnega oltarja. Vsak obiskovalec dogodka je v križ zabil kroparski žebelj. Tako so simbolično povezali Križ in žebljarstvo.

Slovenija, Gorenjska
Kropa - cerkev Matere Božje (Kapelca). Sliko pripisujejo domačemu slikarju Janezu Potočniku. Prikazuje nastanek božje poti "Pri Kapelci" in angele, ki otrokom kažejo Marijino podobo.

Slovenija, Gorenjska
Kropa - cerkev Matere Božje (Kapelca). Umetno kovaštvo v Kropi. Svečnik, delo Joža Bertonclja.

Slovenija, Gorenjska
Kropa - cerkev Matere Božje (Kapelca). Razpelo je leta 1975. podaril cerkvi mojster umetnega kovaštva Joža Bertoncelj. Za razpelo je dobil zlato medaljo na mednarodnem sejmu domače obrti v Munchnu.

Slovenija, Gorenjska
Kropa - cerkev Matere Božje (Kapelca). Stranski baročni oltar Svetih treh kraljev

Slovenija, Gorenjska
Kropa - cerkev Matere Božje (Kapelca). Glavni oltar z Marijino podobo, ob njej sta njena starša sv. Ana in sv. Joahim. Ob slavoločni steni stojita stranska oltarja Svetih treh kraljev in Svetega Križa. Daritveni oltar in ambon sta, kot se za Kropo spodobi, iz umetno kovanega železa.

Slovenija, Gorenjska
Kropa - cerkev Matere Božje (Kapelca). Ob njej pelje stara pot na Jamnik

Slovenija, Gorenjska
Hiša ob vodnem koritu (rake) s kovanimi ograjami

Slovenija, Gorenjska
Impozantna, kar deset osna, nadstropna stavba, ki stoji na začetku Krope, je bila zgrajena med leti 1952. do 1954. Stavbo so zgradili s prostovoljnim delom zaposleni v podjetju Plamen. V njem so uredili Sindikalni dom. Imeli so gledališče, kino, dvorane za proslave in druženja. Danes je to Kulturni dom. Drugo ime, enaka ali podobna dejavnost. Načrte za stavbo je izdelal arhitekt Maks Strenar (1901. Trst - 1968. Kranj). Bil je Plečnikov študent. 

Slovenija, Gorenjska
Pročelje Kulturnega doma v Kropi krasijo številni detajli umetnega kovaštva. Med drugim tudi tale polkrožni portal s kovanimi vrati, ki vodijo v knjižnico Antona Tomaža Linharta.

Slovenija, Gorenjska
Na začetku Krope, na številki 2, se nahaja gostilna Pri Jarmu oziroma Pr' Jarm, ki ima dolgoletno tradicijo. Zgrajena v drugi polovici 18. stoletja (1770). V času fužinarstva so se poleg gostinstva ukvarjali tudi s prevozništvom. 

Slovenija, Gorenjska
Gospodarsko poslopje gostilne Pri Jarmu ima obliko črke L. Spodaj zidano, zgoraj leseno. Še najbolj mi je všeč del s ptičjimi valilnicami in pasjo hiško pod stopnicami. Kužki že zdavnaj ne živijo v takih hiškah, zdaj je njihov prostor na kavču. Vsaj za večino 😊

Kamna Gorica, rojstni kraj baročnega slikarja Matevža Langusa


Vir:
- Voden ogled z lokalno vodnico
- Register NKD
- mro.si/kovaski-muzej-kropa
- Kropa in Kamna Gorica, Kulturno turistični vodnik, 2017
- Tristo let Kapelice: Kropa 1705-2005, uredil Joža Eržen, Župnija Kropa, 2005

Ni komentarjev: